Vysokotlakové čističe

Vysokotlakové čističe majú široké využitie, počnúc čistením okolo domu v rádoch niekoľkých minút až po priemyselné čistenie s dlhodobou prevádzkou vo všetkých odboroch.

1. Vysokotlakové čističe bez ohrevu vody sú vhodné pre každodenné čistenie strojov, vozidiel a budov s nízkymi obstarávacími nákladmi.
2. Vysokotlakové čističe s ohrevom vody ponúkajú efektívnu a kratšiu dobu čistenia mastných nečistôt a zníženie potreby použitia čistiacich prostriedkov.
3. Motorové vysokotlakové čističe s motorovým pohonom sú vhodné tam, kde nie je možné pripojenie k elektrickej sieti a ich použitie je prakticky nezávislé na okolitom prostredí.
4. Stacionárne vysokotlakové čističe sú nemobilné čističe vhodné pre rozvod do viacerých umývacích miest ako sú umývacie boxy automobilov.

Zobrazených 1–12 z 77 výsledkov