pH + polymer test

21,10 

Balenie: 120x test 

Kvapkový tester kombinovaný na určenie hodnoty pH a H2O POOL

Kombinovaný bazénový kvapkový tester pre stanovenie hodnôt pH a koncentrácie dezinfekčného prostriedku H2O POOL vo vode. Meranie odporúčame vykonávať 1× týždenne.

Odporúčaná koncentrácia dezinfekčného prostriedku H2O POOL vo vode je 0,3 – 0,8.
Odporúčané rozmedzie pH vody je 6,8 – 7,2.

Návod na použitie pH testeru
1. Nádobu a viečko dobre vypláchnite skúšanou vodou.
2. Nádobu naplňte skúšanou vodou po rysku.
3. Pridajte 5 kvapiek činidla pH.
4. Nádobu uzavrite vrchnákom a premiešajte.
5. Hodnotu pH určíte porovnaním s farebnými terčíkmi.

Pri porovnaní držte nádobu bez viečka 3–5 cm nad bielou plochou medzi farebnými terčíkmi a pri pohľade zhora vyhľadejte farebne zhodný terčík. Ak je zafarbenie svojim odtieňom medzi dvomi terčíkmi, výsledok v tomto rozmedzí odhadnite. Hodnotu odčítajte otočením karty s terčíkmi optimálne k svetlu (pri okne, pri slnečnom počasí vonku v tieni a pod).

Návod na použitie H2O POOL testeru
1. Nádobu a viečko dobre vypláchnite skúšanou vodou.
2. Naplňte nádobu skúšanou vodou po rysku.
3. Pridajte 5 kvapiek činidla B1.
4. Nádobu uzavrite viečkom a premiešajte.
5. Pridajte 5 kvapiek činidla B2.
6. Nádobu opäť uzavrite viečkom a premiešajte.
7. Hodnotu dezinfekcie v bazéne určíte porovnaním s farebnými terčíkmi.

Pri porovnaní držte nádobu bez viečka 3–5 cm nad bielou plochou medzi farebnými terčíkmi a pri pohľade zhora vyhľadajte farebne zhodný terčík. Pokiaľ je zafarbenie svojim odtieňom medzi dvomi terčíkmi, výsledok v tomto rozmedzí odhadnite. Hodnotu odčítajte otočením karty s terčíkmi optimálne k svetlu (pri okne, pri slnečnom počasí vonku v tieni a pod).